Menu Sluiten

Rond de Aa

Moerasbos • Landgoederen • Sassenhein • Natte natuur

Rond de Aa is een mooie afwisselende wandelroute vanuit Haren, op de grens van Groningen en Drenthe, door Friese Veen, landgoederen en langs natuurgebied Sassenheim.


Polder Oosterland

Ik parkeer mijn auto op de parkeerplaats van café Friesche Veen. Het is nog gesloten en aan de achterkant het café start de wandeling. Het begin is al ontzettend verrassend. Aan het water liggen een aantal roeiboten en het plaatje is schitterend, romantisch.

Het Friesche Veen

Ik loop over het net gemaaide dijkje langs het water. Links van mij stroomt de Oude Aa door polder het Oosterland en rechts ligt het Friesche Veen, een gebied dat bestaat uit moerasbos, rietland en open water. Het gras naast de dijk staat hoog en her en der liggen in het riet kleine plassen verscholen.

De twee polders het Oosterland en Lappenvoort
De twee polders het Oosterland en Lappenvoort liggen in het gebied van de benedenloop van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. De polders maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincies Groningen en Drenthe gaan het gebied opnieuw inrichten om van de polders weer een natuurlijk functionerend systeem te maken. Polder het Oosterland wordt een belangrijk gebied voor waterberging, een project dat is ontwikkeld als reactie op de wateroverlast in 1998.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geven meer ruimte aan natte natuur. Het waterbeheer is aangepast, waterpeilen zijn hoger en de oevers zijn heringericht. Dit is goed voor planten als waterviolier en dotterbloem en voor dieren zoals tureluur, slobeend en waterspitsmuis.


Landgoed Lemferdinge

Een zeer smal bruggetje over de Eelder Schipsloot brengt mij naar de overkant. Het pad loopt verder door de weilanden. De één ligt braak en in andere weides lopen schapen te grazen. In het prachtig aangelegde park van Landgoed De Duinen staat Lemferdinge. Ik sta even stil voor het schitterend huis. Het landgoed De Duinen is, evenals de Vosbergen, in 1811 ontstaan toen Lemferdinge in delen is verkocht. De naam past bij het heuvelachtige karakter van het terrein.

Museum Vosbergen

Even later passeer ik Museum Vosbergen. Dit museum is gevestigd in een schitterende villa op het landgoed Vosbergen. Het museum toont muziekinstrumenten in historisch perspectief. Dick Verel heeft in meer dan 60 jaar ruim 800 instrumenten verzameld en gerestaureerd. Samen met zijn echtgenote Rieteke is het museum tot stand bracht en in november 2002 is het geopend.

Sassenhein

Ik laat de landgoederen achter mij en ga via de Kerklaan richting het Noord Willemskanaal. Via een tunneltje loop ik onder de A28 door en een bruggetje over de Drentse Aa geeft hele mooie plaatjes. De Weg langs het Hemrik brengt mij naar de Sassenhein Zuidplas. Verderop ligt Sassenhein Noordplas. Aan de laatstgenoemde plas ligt het paviljoen, waar een gezellig terras is. Maar ik heb zelf nog voldoende voorraad in mijn rugzak en besluit om op een van de bankjes aan de visvijver mijn lunch te nuttigen. Ook prachtig en misschien zelfs nog mooier, want vanaf hier kijk ik uit over het water.

Natuurgebied Sassenheim
Sassenhein is een particulier natuurgebied, ten zuiden van het dorp Haren. Het gebied is ontstaan door vervening. Het laagveen ontstond 6000 tot 3000 jaar geleden door de stijging van het grondwater. Deze veengebieden werden in de negentiende eeuw deels afgegraven. Hierdoor ontstonden de Sassenhein Noordplas, Sassenhein Zuidplas en de Wolddeelen.

Natuurgebied Wolddeelen

Er volgt nog een mooi stuk langs de Wolddeelen naar de drukke rotondes van Haren, het minst aantrekkelijke stuk van de wandelroute. Aan de overkant van het Noord Willemskanaal ga ik direct linksaf. In het smalle water langs het dijkje liggen een paar woonarken . Het geeft mij een nostalgisch gevoel. Via het bruggetje ga ik aan de overkant van Schipsloot terug naar mijn beginpunt.

Op het terras van het café Friesche Veen is het heerlijk genieten in het zonnetje. Het is stil in het kleine haventje en de cappuccino is voortreffelijk.

Ik vond het een schitterende wandeling, maar een klein minpuntje was de drukke rotonde in Haren. Ik kwam door oude en nieuwe natuurgebieden met dijkjes, weilanden en rietvelden maar ook over oude landgoederen met aangelegde parken en bos met eeuwenoude bomen. Ik geef de wandeling:

Wandelroute Friese Veen
PRAKTISCH INFO
Afstand
15 km

Startpunt
Café Friesche Veen
Meerweg 136
9752 XE Haren

Honden
Aangelijnd toegestaan

Begaanbaarheid
De paden zijn goed begaanbaar.

Horeca
Haren – Café Friesche Veen en
Paviljoen Sassenhein

Bron
Weg van Wandelen

Mijn waardering

ALLE FOTO’S

DEEL DIT BLOG