Menu Sluiten

Weg van Kiersche Wijde

Alleen maar natuur • Struinpaden • Trekgaten, riet en open water

Deze afwisselende wandelroute door de Kiersche Wijde is struinen langs trekgaten, bosjes en open water. Zo ervaar je natuurgebied De Wieden optimaal.

Het is een mooie lenteochtend als ik kom aanrijden bij de kleine parkeerplaats, verbaasd over de vele auto’s die er al staan op deze doordeweekse dag. De wandeling bestaat eigenlijk uit 2 korte wandelingen. Ik begin met het rondje aan de kant van de parkeerplaats en loop zo de rietlanden in. Direct in het begin spot ik al een aalscholver in de top van een kale boom. Ik ben nu al sprakeloos van zoveel natuurschoon, dat belooft nog wat.

Weerribben-Wieden

Het gebied is hier zo afwisselend. Zo wandel ik langs plassen, trekgaten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden en dichtbegroeide moerasbossen. En soms zelfs door smalle strookjes bos.

Blauwgraslanden

Deze zogenaamde blauwgraslanden zijn uniek. Door intensieve landbouw, gebruik van kunstmest en ontwatering is er in Nederland nog slechts 1% van dit schrale graslandtype over. In de schrale graslanden komen bijzondere en zeldzame plantensoorten voor. Denk hierbij aan de kleine zonnedauw, klokjesgentiaan en Spaanse ruiter.

Veel reeën in de Kiersche Wijde

Twee reeën houden mij nauwlettend in de gaten. Voor mijn groothoeklens zijn ze helaas te ver weg om ze scherp op de foto vast te leggen. Wist je dat er in dit gebied maar liefst 600 reeën leven? Ik geef ze geen ongelijk, het is hier zo ongerept en stil. 

Wilgenbos

Even later loop ik door een wilgenbos. De wilgen staan volop in bloei. Het is een bijzonder bos, dat op natuurlijke wijze is ontstaan. De zaden zijn door de wind aangevoerd. Ik sta af en toe even stil om te genieten van al het moois en de geluiden om mij heen.

Ganzen en zwanen

Ganzen vliegen met veel gekrijs over mijn hoofd. Imponeergedrag om een vrouwtje te kunnen veroveren. In de smalle watertjes zwemt een eenzame zwaan, die even later enorm naar mij blaast. Blaast ze nou omdat ze niet op de foto wil? Ik zal het nooit te weten komen. Later ontmoet ik een zwanenkoppel, dat verliefd om elkaar heen staan te dartelen.

Trekgat

Op het einde van het eerste rondje is een groot trekgat. Deze is in 1996-1997 door Natuurmonumenten gegraven met de bedoeling om de plas heel langzaam weer te laten verlanden. Het duurt echter tientallen jaren voor water helemaal is dichtgegroeid met planten en stevig land geworden is. In de luwe hoeken staat al wat krabbenscheer en waterlelie. Het begin van verlanding is er.

Helder water

Het water van in de Weerribben-Wieden is erg helder. Het is de levensader van het natuurgebied. De kranswieren en fonteinkruiden in het water wijzen erop dat het schoon is.

Kiersche Wijde

Eenmaal terug bij de parkeerplaats ga ik verder met het tweede rondje. Over het hoge bruggetje naar de Kiersche Wijde. Dit voormalige turfwinningsgebied heeft plaatsgemaakt voor natuur van ongekende pracht. 

Kiersche Wijdekooi

Vlakbij de plas de Kiersche Wijde bevindt zich ook de eendenkooi, de Kiersche Wijdekooi. De kooi wordt niet meer gebruikt, maar wordt in stand gehouden vanwege de cultuurhistorische waarde. Leuk om eens van dichterbij te bekijken.

Otters in Kiersche Wijde

Een bord herinnert mij eraan dat hier tachtig tot honderd otters leven. Je ziet ze echter niet zo gauw. Ook ik kom er geen tegen. 

Elzenbroekbos

Als ik aan Nationaal Park Weerribben-Wieden denk, denk ik niet direct aan bos. Toch is hier bos te vinden. Zo ook Elzenbroekbos. De bomen staan hier met de voeten in het water, waardoor ik het gevoel krijg alsof ik in een jungle ben beland. Prachtig!

Hooilanden

Op het eind is het gebied veel opener, maar niet minder mooi. Met de lentezon is het zelfs warm zo midden op de hooilanden. Het wordt steeds drukker op de route. Met een zeer gelukzalig gevoel arriveer ik weer bij de parkeerplaats en bedenk mij weer eens hoe mooi en stil Nederland nog kan zijn.


PRAKTISCHE INFO
Afstand
9 km

Startpunt
P-plaats Kierschewijdepad
Lozedijk
7946 KM Wanneperveen

Honden
Honden zijn verboden in de grote lus Kiersche Wijde

Toegankelijkheid
Draag goede waterdichte schoenen, het kan er nat en modderig zijn.

Horeca
Geen

Bron
Weg van Wandelen
LINKS
NP Weerribben-Wieden

ALLE FOTO’S

DEEL DIT BLOG